imove deler erfaringer på Vekstkonferansen 2020

Alle ledere ønsker å være i flytsonen - der bedriften går godt og lønnsomheten øker. Hvordan kommer du deg dit? Vi deler våre erfaringer!

På årets vekstkonferanse møter vi ledere som klarer å sette fart og se nye muligheter!

Hvordan
fungerer det

På Bergen Næringsråds Vekstkonferanse deler vår daglig leder Hans Kristian Aas og dataanalytiker og CFO Tore Botnen sine erfaringer som ledere av oppstartsbedriften imove.

- Hvordan satse i nye markeder?

- På hvilken måte kan bærekraft være god business?

- Hvordan utnytter vi innovasjonskraften blant de ansatte?

- Hva kan gründere og etablerte bedrifter lære av hverandre?

På Vekstkonferansen møtes blant andre Gjert Ingebrigtsen, Dag Alvern, Lise Klaveness, Leif-Rune Rein, Ole Bjørn Knudsen, Cecilie Gaustad, Lasse Ståløy, Fredrik Harloff, Ingrid von Streng Velken, Nina Remøy Wiik, Hans Kristian Aas, Tore Botnen, Øyvind Wæhle og Hans Engelsen Eide.

Arrangementet holdes på Grand Konferanse og Festlokale tirsdag 24.mars. Mer info: https://bergen-chamber.pameldingssystem.no/vekstkonferansen-2020#/program

Finn din bilFinn din bil

Flere nyheter

Hvordan
fungerer det