Hvordan er det å jobbe i imove?

Vi er et teknologiselskap som utvikler en mobilitetsplattform for et bekymringsfritt bilhold. Men hvordan er det å jobbe hos imove?

Vi har store ambisjoner om å lansere i flere europeiske markeder, og vil da ha behov for flere nye ansatte. Er du vår nye utvikler?

Hvordan
fungerer det

imove er et teknologiselskap som utvikler en mobilitetsplattform for et bekymringsfritt bilhold gjennom fleksible bilabonnement. Plattformen har white label-funksjoner, som gjør at samarbeidspartnere kan lansere sine egne bilabonnementskonsepter på vår tekniske løsning.

Vi har store ambisjoner om å lansere i flere europeiske markeder, og vil da ha behov for flere nye ansatte. Her kan du lese litt om hvorfor det er så bra å jobbe i imove.

Arbeidsmiljø og kultur

Hos imove mener vi et godt arbeidsmiljø begynner med trivsel i bunn. Vi mener at for eksempel spennende oppgaver uten trivsel ikke er nok for få motiverte og involverte ansatte som blir i selskapet over tid. En påstand kan være at ansatte i et miljø med høy trivsel men kjedelige/oppfattet meningsløse oppgaver blir lengre og gir mer, enn motsatt.


I imove har vi som mål å ha høyest mulig trivsel samt spennende og interessante oppgaver. Vi mener et inkluderende miljø med høy trivsel gir økt motivasjon, som igjen resulterer i bedre arbeid, mer involverte ansatte som ønsker å være over tid.


For å skape trivsel fokuserer vi på noen menneskelige aspekter:

 • Å bli godt kjent med hverandre.
 • Sørge for å kose oss på jobb. Man kan alltids ha det trivelig selv om arbeidsoppgavene skulle være viktige og alvorlige.
 • Vi ønsker lav terskel for bidrag på alle nivå.
 • To hjerner tenker bedre enn én sies det, så det er viktig med rom for tanker og idéer.
 • Å være en arbeidsplass med plass til livet.
 • Fokus på god fleksibilitet i forhold til hvor og når man jobber.


Og noen faglige aspekter:

Vi ønsker alltid å levere best mulig arbeid, og vi ønsker å alltid kunne bli enda bedre. Det er også godt med rom for de som ønsker å styrke faglige områder.

imove's produkter og tjenester brer seg over mange nivåer og flater. Selv om man nok kommer borti andre områder enn det man aller helst vil jobbe med, så ønsker vi at kolleger skal få jobbe mest mulig innenfor det området de selv ønsker. Det er også fritt for å ønske å øke fokus på et annet område.


Med fokus på både det menneskelige og det faglige kan vi oppnå et arbeidsmiljø hvor man trives veldig godt i hverdagen, har plass til livet, er motivert og da gjør en god innsats for å levere bra arbeid.

Hvordan vi jobber

I imove fokuserer vi på tid og rom til å lage gode løsninger. Med dette mener vi at vi bygger løsninger som er robuste og holder et høyt kvalitetsnivå. Vi tror det er lønnsomt og effektivt å ta seg tid til å gjøre oppgavene skikkelig, og unngå at det oppdages mange feil etter vi har gått i produksjon. Vi snakker ofte om å jobbe sakte nok; vi tar en ekstra runde før vi fullfører jobben, og tenker igjennom om det er noe som mangler. Er løsningen sikker? Har vi ivaretatt god brukeropplevelse, UX? Er koden lettlest og forståelig? Har vi ivaretatt en god utvikleropplevelse, DX?


Vi vet av erfaring, at det er mye mer tidkrevende å gå tilbake for å fikse ting etter en feature er lansert, når man har byttet kontekst til en ny oppgave, enn å løse den som en del av den opprinnelige leveransen. Vi liker ikke kontekstswitching - det ødelegger følelsen man skal ha etter en arbeidsdag; at man har vært skikkelig produktiv og fått unnagjort mye! Vi skal unngå følelsen av at dagen har vært kaotisk, at tiden som skulle vært brukt på nye features, har blitt brukt på bugs, og at verktøy har jobbet imot oss.


Vi fokuserer på å levere høy kvalitet så effektivt som mulig. Det er til alles gevinst, kunder og oss selv, at vi har et kvalitetspreg over våre løsninger. De skal se bra ut, være intuitive og robuste. Det gir kundene tjenester man kan stole på.


Det gir mindre oppfølging og manuelle oppgaver for drift. Det gjør at vi kan ha en konsistent fart over tid. Ikke minst kan vi fokusere på features i stedet for bugs!


Fokus på kvalitet og effektivitet er en kontinuerlig prosess. Det er:

 • Å ha god DX, fjerne mest mulig gnissing og tidstyver som kommer i veien for å utføre oppgaven.
 • Å ha god CI/CD.
 • Å bygge god forståelse for oppgavene som skal løses, og ikke minst løse riktig oppgave.
 • Å ha et godt, tverrfaglig samarbeid med alle involverte.
 • Å ha fokus på faglig kompetanse og utvikling.
 • Å sikre eierskap og stolthet.


Faglig kompetanse og utvikling


I imove er vi åpen når det gjelder paradigmer, språk, rammeverk og løsninger generelt. Vi ønsker å alltid ha et utforskende perspektiv når en oppgave skal løses. Lesbar kode ligger også sentralt. Å oppnå god lesbarhet i koden drar med seg mye annet.


Påstand:

Kode med god lesbarhet har færre bugs, koster mindre å vedlikeholde, å utvide og ikke minst er enklere å fjerne. Den er gjerne deklarativ og funksjonell, og har gjerne vært igjennom et par runder "mikrorefaktoreringer" før den legges i master første gang.


Vi skriver gjerne deklarativ kode, istedenfor imperativ.


Vi holder oss nært trunk based development. Prosessen for en normal oppgave (2-4 dager) er å hente siste master, opprette en feature branch for oppgaven, utvikle oppgaven og legge ut PR på denne som blir reviewet av en eller flere andre på teamet. Så går den inn i master og releases automatisk til test og produksjon.

Utvikleropplevelse

På samme måte som vi har fokus på brukeropplevelse, fokuserer vi også på utvikleropplevelsen. Vi jobber kontinuerlig med å fjerne irritasjonsmomenter med utviklingsprosessen vår, vi automatiserer kjedelige oppgaver, og gir oss ikke med dette før vi er fornøyd. Vi er et ungt selskap som skal skalere, og derfor er det veldig viktig for oss at ting fungerer over tid, og at vi har verktøy som gjør oss effektive og glade!


Vi vet også at man bruker mer tid på å lese kode, enn å skrive kode, og derfor er kodelesbarhet viktig for oss.


Vi mener også at det er viktig å ha eierskap til løsningene vi lager, og enten vi jobber individuelt med en oppgave, eller sammen med en kollega, synes vi det er viktig at hver enkelt har innflytelse over det som lages. Vi har rom for å utforske, eksperimentere og feile, og vi stiller alltid opp for hverandre, om det er noe man er usikker på og ønsker å diskutere.

Søk hos oss da!

I øyeblikket er vi et lite selskap, og vi har full innflytelse over våre egne prosedyrer, rutiner og metodikk og trivsel. Vi jobber med kontinuerlig forbedring, og har alltid tankesettet som vi har beskrevet i denne artikkelen med oss.


Vi har et produkt som det er stor interesse for, både fra kunder og partnere. Vi har noen solide og interesserte investorer bak oss, og i fellesskap skaper vi vårt eget arbeidsmiljø og rammer for trivsel og mening. Vi som jobber her, synes ihvertfall at vi har en fantastisk kul arbeidsplass!


I øyeblikket ser vi etter en seniorutvikler med erfaring med react og node.js, som kan gjøre oss enda bedre rustet til å vokse, og ansette flere juniorutviklere. Send gjerne søknad og CV til jorgen@imove.no, eller ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om oss.


Finn din bilFinn din bil

Flere nyheter

Hvordan
fungerer det